Skip to content
Menu
FinnMedPro_logo_rgb_200dpi-headeriin
Menu

Rekisteriseloste

Yritysasiakas- ja markinointirekisterin tietosuojaselosta 

1. Yleistä

FinnMedPro Oy ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustoamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan tehdä muutoksia. Jos tietosuojaselosteisiin tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen lain niin edellyttäessä. Lue tietosuojaselosteemme aika ajoin, niin saat ajantasaista tietoa ajankohtaisista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.4.2021.

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: FinnMedPro Oy

Osoite: Sitratori 3, 00420 Helsinki

Puhelin: 050 3376 542

Y-tunnus: 2610003-4

FinnMedPro Oy:n tietosuojavastaava Mohamud Aden

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä yritysasiakkaidemme ja potentiaalisten yritysasiakkaidemme edustajien henkilötietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä ja kuntia. Emme käsittele Rekisterissä henkilötietoja kuluttajamarkkinointiin.

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Keräämme sinusta seuraavia henkilötietoja:

nimesi;

yhteystietosi: sähköpostiosoite ja puhelinnumero;

edustamasi organisaatio ja asemasi organisaatiossa; ja

sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu, jolta siirryit verkkosivuillemme) sekä selaimellesi lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja sinulta (esim. tekemäsi yhteydenottopyynnöt verkkosivujemme kautta ja meille antamasi käyntikortit). Keräämme henkilötietojasi lisäksi myös seuraavista lähteistä:

julkiset lähteet;

messut ja erilaiset tapahtumat;

työntekijöidemme verkostot; ja

muut kolmannet osapuolet, joilta keräämme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin esimerkiksi ostettujen markkinointilistojen perusteella.

6. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme. Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

Jos edustamasi organisaatio on jo asiakkaamme:

Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on olemassa olevien asiakkaidemme osalta erityisesti asiakassuhteiden hoitaminen, kehittäminen ja ylläpito. Henkilötietojasi käsitellään lisäksi tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä ja suoramarkkinointia varten sekä tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua ja edustamaasi organisaatiota paremmin. Henkilötietojesi käsittelylle ei ole osaltasi muita tarkoituksia.

Jos olet potentiaalisen asiakkaamme edustaja:

Potentiaalisten asiakkaidemme edustajien henkilötietojen käyttötarkoituksena on palveluidemme ja tuotteidemme suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, eli normaalit markkinointitoimenpiteet, kuten markkinointiviestien lähettäminen sähköpostitse. Henkilötietojesi käsittelylle ei ole osaltasi muita tarkoituksia.

7. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme. Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain meidän lukuumme suoritettavia ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten mukaisia tehtäviä varten. Varmistamme, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Voimme joissakin tapauksissa siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

9. Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi alla kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Henkilötietosi voidaan säilyttää tässä määriteltyä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Jos edustamasi organisaatio on jo asiakkaamme:

Asiakkaidemme edustajien henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin edustamasi yhtiön ja meidän välinen asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Voimme poistaa henkilötiedot jo tätä aiemmin, jos tilallesi tulee toinen yhteyshenkilö edustamassasi yhtiössä.

Jos olet potentiaalisen asiakkaamme edustaja:

Potentiaalisten asiakkaidemme edustajien henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin toimit tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että et ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä.

10. Kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit, mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;

vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

vaatia henkilötietojesi poistamista;

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella; ja vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, ja heidän käyttöoikeutensa määritellään heidän työtehtävänsä kannalta riittäviksi, mutta mahdollisimman suppeiksi. Tietojärjestelmät ja niiden varmuuskopiot ovat asianmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja ja sijaitsevat lukituissa tiloissa.

12. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. “Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen. Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle palveluita, tarjota sinulle turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Voit valita selaimesi asetuksista hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää verkkosivustoamme, mutta tämä valinta voi rajoittaa sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.

13. Yhteydenotot

Mahdolliset kysymykset tästä tietosuojaselosteesta voit lähettää osoitteeseen info@finnmedpro.fi. Yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä toimipisteessämme, jolloin henkilöllisyys voidaan luotettavasti varmentaa. Mikäli haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, onnistuu se yhteydenoton lisäksi esimerkiksi jokaisen suoramarkkinointiviestin sisältämää linkkiä klikkaamalla ja noudattamalla linkin mukaisia ohjeita.

Asiakas- ja markkinoinirekisterin tietosuojaseloste

1. Yleistä
 
FinnMedPro Oy ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustoamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä muutoksia. Jos tietosuojaselosteiseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen lain niin edellyttäessä. Lue tietosuojaselosteemme aika ajoin, niin saat tietoa ajankohtaisista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.4.2021.
 
 
 
2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
 
Nimi: FinnMedPro Oy
 
Osoite: Sitratori 3, 00420 Helsinki
 
Puhelin: 050 3376 542
 
Y-tunnus: 2610003-4
 
FinnMedPro Oy:n tietosuojavastaava Mohamud Aden
 
 
 
3. Kenen henkilötietoja keräämme?
 
Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja.
 
 
 
4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?
 
Keräämme sinusta seuraavia henkilötietoja:
 
 
 
nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 
ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli ja mahdollinen huoltaja/edunvalvoja
 
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tunnistautumis-, laskutus- ja maksutiedot
 
nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut ja tiedot asiakkaaksi tulon kanavasta sekä tavasta
 
itse tuottamasi tiedot, kuten toiveet ja palaute
 
mahdolliset luvat ja suostumukset
 
sinua hoitaneiden henkilöiden nimet
 
sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu, jolta siirryit verkkosivuillemme) sekä selaimellesi lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.
 
mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot
 
 
 
5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?
 
Keräämme henkilötietoja sinulta (esim. tekemäsi yhteydenottopyynnöt verkkosivujemme kautta ja muut puhelimitse, kirjallisesti tai suullisesti itse antamasi tiedot). Keräämme henkilötietojasi lisäksi myös seuraavista lähteistä:
 
 
 
julkiset lähteet (väestörekisteristä ja muista vastaavista rekistereistä tai palveluntarjoajilta, jotka tarjoavat tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys- ja luottotieto- tai luottopalvelua);
 
messut ja erilaiset tapahtumat;
 
muut kolmannet osapuolet, joilta keräämme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin esimerkiksi ostettujen markkinointilistojen perusteella.
 
 
 
6. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset
 
Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme. Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.
 
 
 
Jos olet jo asiakkaamme:
 
Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on olemassa olevien asiakkaidemme osalta erityisesti asiakassuhteiden hoitaminen, kehittäminen ja ylläpito. Henkilötietojasi käsitellään lisäksi tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä ja suoramarkkinointia varten sekä tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin. Henkilötietojesi käsittelylle ei ole osaltasi muita tarkoituksia.
 
 
 
Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:
 
Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käyttötarkoituksena on palveluidemme ja tuotteidemme suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, eli normaalit markkinointitoimenpiteet, kuten markkinointiviestien lähettäminen postitse tai luvan antaneille sähköpostitse. Henkilötietojesi käsittelylle ei ole osaltasi muita tarkoituksia.
 
 
 
7. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille
 
Voimme siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme. Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain meidän lukuumme suoritettavia ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten mukaisia tehtäviä varten. Varmistamme, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
 
 
 
8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Voimme joissakin tapauksissa siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
 
 
 
Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 
olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 
olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.
 
 
 
9. Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet
 
Säilytämme henkilötietojasi alla kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Henkilötietosi voidaan säilyttää tässä määriteltyä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
 
 
 
Jos olet jo asiakkaamme:
 
Asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.
 
 
 
Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:
 
Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä kaksi vuotta edellyttäen, että et ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä.
 
 
 
10. Kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit, mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
 
 
 
saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 
saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 
vaatia henkilötietojesi poistamista;
 
vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella; ja vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
 
 
 
Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 
 
 
11. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, ja heidän käyttöoikeutensa määritellään heidän työtehtävänsä kannalta riittäviksi, mutta mahdollisimman suppeiksi. Tietojärjestelmät ja niiden varmuuskopiot ovat asianmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja ja sijaitsevat lukituissa tiloissa.
 
 
 
12. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista
 
Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. “Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen. Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle palveluita, tarjota sinulle turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Voit valita selaimesi asetuksista hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää verkkosivustoamme, mutta tämä valinta voi rajoittaa sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.
 
 
 
13. Yhteydenotot
 
Mahdolliset kysymykset tästä tietosuojaselosteesta voit lähettää osoitteeseen info@finnmedpro.fi. Yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä toimipisteessämme, jolloin henkilöllisyys voidaan luotettavasti varmentaa. Mikäli haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, onnistuu se yhteydenoton lisäksi esimerkiksi jokaisen suoramarkkinointiviestin sisältämää linkkiä klikkaamalla ja noudattamalla linkin mukaisia ohjeita.
 

Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

 

1. Yleistä

FinnMedPro Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme rekrytointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä.

 

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina aika ajoin. Merkittävistä muutoksista pyrimme tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.4.2021.

 

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: FinnMedPro Oy

Osoite: Sitratori 3, 00420 Helsinki

Puhelin: 050 3376 542

Y-tunnus: 2610003-4

FinnMedPro Oy:n tietosuojavastaava Mohamud Aden

 

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä sellaisten henkilöiden henkilötietoja, joilla on Yhtiöömme asiallinen yhteys työnhakijana (jäljempänä yhdessä ”Työnhakijat” tai erikseen ”Työnhakija” tai ”Sinä”).

 

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Voimme käsitellä Rekisterissä seuraavia yksilöinti- ja yhteystietoja sekä työnhakuun liittyviä henkilötietoja:

 

Työntekijän nimi ja syntymäaika

Työntekijän yhteystiedot: puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite

Kokemus- ja koulutustiedot

Työntekijästä tehdyt mahdolliset soveltuvuusarviot

 

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Lisäksi voimme kerätä tietoja ennen työsuhteen alkamista, rekrytointiprosessin aikana mahdollisilta soveltuvuusarviointien suorittajilta tai suosittelijoilta sinun suostumuksellasi.

 

6. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittely perustuu Yhtiön Oikeutettuun etuun ja Työnhakijan suostumukseen.

 

Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on henkilötietojen hallinta työnhakutilanteissa. Henkilötietojesi käsittelyn seurauksena olet mukana rekrytointiprosessissa ja voimme markkinoida sinulle soveltuvia työpaikkoja, eikä henkilötietojesi käsittelyllä ole sinuun muita vaikutuksia.

 

7. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietojasi Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Käytämme ainoastaan toimialallaan laajasti tunnistettuja, vakiintuneesti toimivia ja luotettavia palveluntuottajia alihankkijoina henkilöstöjärjestelmien, tietojärjestelmien ja henkilötiedon käsittelyn toteuttamisessa. Varmistamme sopimuksilla, että henkilötietojen käsittelyn osalta alihankkija toteuttaa tarpeelliset suojaustoimet asiakastietojemme suojaamiseksi.

 

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojen siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

 

9. Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet

Työnhakijoiden henkilötietoja säilytämme kaksi (2) vuotta hakemuksen jättämisestä lukien. 

 

10. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 

saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;

vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

vaatia henkilötietojesi poistamista niiltä osin, kun henkilötiedot eivät ole välttämättömiä lainsäädännöllisten velvoitteidemme toteuttamiseksi;

vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niiltä osin, kun henkilötiedot eivät ole välttämättömiä lainsäädännöllisten velvoitteidemme toteuttamiseksi.

 

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, ja heidän käyttöoikeutensa määritellään heidän työtehtävänsä kannalta riittäviksi, mutta mahdollisimman suppeiksi. Tietojärjestelmät ja niiden varmuuskopiot ovat asianmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja ja sijaitsevat lukituissa tiloissa.

 

12. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@finnmedpro.fi. Voit myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

 

FinnMedPro Oy

Heli Riipinen

Sitratori 3

00420 Helsinki